Klachtenprocedure

Klanttevredenheid

Bij Hairglow streven wij naar 100% klanttevredenheid. Mocht je haarwerk niet naar je zin zijn zullen wij alles in het werk stellen om een oplossing voor je te vinden waar je tevreden mee bent.

Bij aflevering krijg je een klachtenformulier en enquêteformulier mee. Wil je een nieuw formulier toegezonden willen krijgen dan kun je dat via een info@hairglow.nl aanvragen.

Je kunt je daarnaast ook richten tot de ANKO geschillencommissie, zodat je een dubbele zekerheid hebt met betrekking tot een adequate afhandeling van jouw klacht.

Beide partijen zijn gebaat bij een snelle en adequate afhandeling.

Als er een klacht is wordt de cliënt gevraagd het klachtenformulier in te vullen. Dit formulier wordt de klant toegezonden.

Ontvangst van de klacht (en formulier) wordt binnen 1 week bevestigt.

Klachten worden zowel schriftelijk als elektronisch bewaard. Klachten worden in ordner onderverdeeld in “klachten in behandeling” en “klachten afgehandeld”.

Hairglow zal binnen 2 weken na ontvangst een correctievoorstel aanbieden.

Indien er niet gezamenlijk zal worden uitgekomen dient de casus door de cliënt schriftelijk te worden aangemeld bij de geschillencommissie uiterlijke verzorging van de ANKO.

Dit is voor beide partijen een bindende uitspraak.